تاریخچه و فعالیت شرکت

شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا در تاریخ 1384/05/31 تحت شماره 252925 در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری استان تهران با شخصیت حقوقی سهامی خاص به ثبت رسیده است و در تاریخ 1395/10/11 طبق اساسنامه جدید؛ شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. این شرکت با هدف انجام فعالیت‌های پایین دستی و بالا دستی نفت و گاز از قبیل: اکتشاف، حفاری، ذخیره‌سازی گاز، توسعه میادین نفتی و گازی، احداث و راهبری تأسیسات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را در قالب یک هلدینگ در حوزه E&P (Exploration & Production) انجام می‌دهد.

شرکت حدود 180 نفر پرسنل مستقیم در بخش‌های مختلف سطح الارضی، تحت الارضی، مالی و اداری، بازرگانی، قراردادها و مدیریت پشتیبانی و حدود 500 نفر از طریق پیمانکاران تأمین نیروی انسانی دارد. این شرکت طبق ارزیابی و مصوبه شرکت ملی نفت ایران حایز صلاحیت شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید (E&P) شده و دارای مجوز فعالیت در این حوزه می‌باشد.