استراتژیهای سطح کسب و کار:

  •     استفاده از تكنولوژي روز و دانش محور در انجام امور؛
  •     تشكيل كنسرسيوم با شركت هاي خارجي در اجراي پروژه هاي توسعه ميادين و افزايش برداشت؛
  •     سرمايه گذاري در حوزه هاي كسب و كاري توسعه ميادين و افزايش برداشت (EOR & IOR)؛
  •     تامین تجهیزات پروژه ها از سازندگان معتبر داخلی و خارجی؛
  •     بهبود فرآیندهای کسب و کار از طریق اخذ گواهینامه های مربوط؛    
  •     تنوع بخشي در حوزه فعاليت هاي شركت با ایجاد یا خرید سهام شرکت های معادل داخلی یا خارجی؛