باسمه تعالي

هركس به اندازه ذره ­اي كار خوب بكند آن را مي بيند.

و هركس به اندازه ذره ­اي كار بد بكند آن را مي بيند.

                                                                                                                            (سوره زلزال آيه 7 و 8)

 

منشور اخلاقي شركت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا (سهامي عام)

1- توجه عملي به شئونات و شعائر ديني به منظور تهذيب اخلاق فردي و اجتماعي.

2- رعايت دقيق قوانين و ضوابط سازماني.

3- وفاي به عهد و صداقت در كردار، گفتار و رفتار.

4- شناخت اهداف سازماني و تلاش براي همسوئي اهداف فردي با اهداف سازماني.

5- رازداري، امانت داري و حفظ مدارك و اطلاعات سازماني.

6- رعايت نزاكت و ادب در برخوردهاي اجتماعي.

7- مشاركت فعال در پيشبرد امور شركت، تعهد به فعاليت هاي گروهي.

8- وقت شناسي و رعايت نظم و انضباط فردي، حفظ آراستگي.

9- تلاش براي ايجاد فضاي اعتماد متقابل بين كاركنان.

10- استقبال از نظرات، پيشنهادات و انتقادات در جهت بهبود انجام امور.

اينجانب به عنوان يكي از اعضاي خانواده بزرگ شركت تلاش مي نمايم تا در كنار ساير همكارانم در تحقق همه جانبه و پايدار اين منشور اخلاقي قدم برداشته و در تقويت غرور ملي و ديني كشور سهيم باشيم.

                                                                                                                            سيد جعفر حجازي

                                                                                                                          مدير عامل