توسعه میدان نفتی یاران شمالی

توسعه میدان نفتی یاران شمالی توسط شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا