صفحه اصلی > درباره ما > استراتژی کسب و کار 

 

استراتژیهای سطح کسب و کار:


 

  •     استفاده از تكنولوژي روز و دانش محوري در انجام امور
  •    تشكيل كنسرسيوم با شركتهاي خارجي در اجراي پروژه هاي توسعه ميادين و افزايش برداشت و استفاده حداكثري از فرصتهاي ايجاد شده در قراردادهاي IPC
  •     سرمايه گذاري در حوزه هاي كسب و كاري توسعه ميادين (70%) و افزايش برداشت (30%)
  •     تامین تجهیزات پروژه ها از سازندگان معتبر داخلی و خارجی
  •     تنوع بخشي در حوزه فعاليتهاي شركت با ایجاد یا خرید سهام شرکت های فعال داخلی و خارجی
  •     استفاده از ابزارها و روشهاي جديد تامين مالي
  •     بهبود فرآیند های کسب و کار از طریق اخذ گواهی نامه های مربوطه