صفحه اصلی > درباره ما > اعضای هیئت مدیره 
سید جعفر حجازی | رییس هیات مدیره
سوابق:
استاندار استان خوزستان
مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان
فرمانده قرارگاه مهندسی خاتم الانبیاء در جنوب
معاون شهرسازی و معماری دفتر فنی استانداری استان خوزستان
ناجی سعدونی | عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
سوابق:
مدیر عامل شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران
مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران
مجری طرح توسعه میادین تابناک ، آزادگان ، یادآوران ، آزادگان شمالی و جفیر
عبدالباقی غفرانی | نایب رئیس هیأت مدیره
سوابق:
قائم مقام مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
رئیس کمیسیون مناقصات شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
سرپرست شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
رئیس ادارات مهندسی بهره برداری ، مهندسی فرآورش ، پروژه های خاص و اداره کل مهندسی نفت شرکت مناطق نفت خیر جنوب
عضو هیأت مدیره شرکت نفت خزر
عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران
امین الله اسکندری | عضو هیأت مدیره
سوابق:
مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شرکت بهمن گنو
مدیر امور پالایش شرکت ملی پالایش و پخش ایران
مدیر عامل شرکت پالایش نفت بندرعباس
رئیس سرویس های مهندسی شرکت پالایش نفت تهران
رئیس بهره برداری شرکت پالایش نفت اراک
حسن جباری | عضو هیأت مدیره
سوابق:
مدیر عامل مؤسسه تامین و رفاه آتیه تدبیر
مدیر حسابرسی و حسابداری مدیریت گروه اقتصادی تدبیر
سرپرست ارشد مؤسسه مفید راهبر