صفحه اصلی > درباره ما > منشور اخلاقی 

منشور اخلاقی شرکت

بسمه تعالي

هركس به اندازه ذرهاي كار خوب بكند آن را مي بيند.

 

و هركس به اندازه ذرهاي كار بد بكند آن را مي بيند.

سوره زلزال آيه 7 و 8

بهترين مردمان : سودمندترين آنها براي مردم هستند.

پيامبر اكرم (ص)

 

                                                                                                                           

 1. توجه عملي به شئونات و شعائر ديني به منظور تهذيب اخلاق فردي و اجتماعي. 
 2. رعايت دقيق قوانين و ضوابط سازماني. 
 3. وفاي به عهد و صداقت در كردار، گفتار و رفتار.  
 4. شناخت اهداف سازماني و تلاش براي همسوئي اهداف فردي با اهداف سازماني. 
 5. رازداري، امانت داري و حفظ مدارك و اطلاعات سازماني.
 6. رعايت نزاكت و ادب در برخوردهاي اجتماعي. 
 7. مشاركت فعال در پيشبرد امور شركت، تعهد به فعاليت هاي گروهي.
 8. وقت شناسي و رعايت نظم و انضباط فردي، حفظ آراستگي.
 9. تلاش براي ايجاد فضاي اعتماد متقابل بين كاركنان.
 10. استقبال از نظرات، پيشنهادات و انتقادات در جهت بهبود انجام امور.

اينجانب بعنوان يكي از اعضاي خانواده بزرگ شركت تلاش مينمايم تا در كنار ساير همكارانم در تحقق همه جانبه و پايدار اين منشور اخلاقي قدم برداشته و در تقويت غرور ملي و ديني كشور سهيم باشيم.

                                                                                                                     ناجی سعدونی