صفحه اصلی > درباره ما > گواهینامه های بین المللی 

گواهینامه های شرکت توسعه صنعت نفت و گاز  پرشیا عبارتند از: