تدارکات کالا

 

تداركات ، تامين كالا و تجهيزات شركت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا:

      همانگونه كه از نام شركت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا مشخص است هدف اصلي اين شركت فعاليت در زمينه توسعه صنايع نفت و گاز مي باشد در اين راستا و با توجه به اهميت تامين كالاهاي با كيفيت و مورد تائيد مشتريان اين شركت همچون شركت ملي نفت ايران يا شركت هاي تابعه آن ، بخش تداركات و تامين كالاي شركت پرشيا  عهده دار تامين و تدارك كالاهاي مورد نياز پروژه ها از ليست سازندگان مورد تائيد كارفرمايان خود مي باشد .

عناوين مراحل مختلف كاري در امور كالاي شركت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا به اختصار به شرح موارد زير مي باشند: 

 ارزيابي سازندگان و تامين كنندگان كالا

 ايجاد بانك اطلاعاتي از سازندگان و تامين كنندگان كالا

 برگزاري مناقصات و استعلامها 

 پيگيري مراحل ساخت و خريد كالاها از سازندگان 

 تهيه و انعقاد قراردادهاي سفارش خريد

 ثبت سفارشات كالا

 تهيه مدارك لازم براي گشايش اعتبارات اسنادي

 انجام خدمات ترخيص و گمركي 

 انجام حمل و و نقل كالا 

 انبارداري و نگهداري كالاها