چشم انداز:

1-تحقق سازمان الکترونیک مبتنی بر استانداردهای جهانی حوزه نفت و گاز

2-بهینه سازی و بهبود مستمر فرآیندهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تسهیل پروژه های حوزه نفت و گاز شرکت

استراتژی

1-استفاده از تکنولوژی روز دانش محوری مبتنی بر فناوری اطلاعات در انجام امور فرایند ها

2-تامین تجهیزات و نرم افزار های فناوری اطلاعات و ارتباطات پروژه ها از شرکت های معتبر داخلی

3-تنوع بخشی درحوزه فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت با خرید تجهیزات نوین حوزه فناوری و ارائه خدمات مطلوب مورد نیاز برای اجرای پروژه ها

4-ارتقاء سطح سخت افزاری و نرم افزاری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

5-تدوین رویه ها و دستور العمل های سازمانی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

6-تسهیل در جاری سازی فرهنگ فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمانی و تسری آن در تمام سطوح سازمانی 7-تحقیق، پژوهش و مطالعه و شناخت از سیستم‌های مختلف ارتباطی و اطلاعاتی و ارائه راه حل‌های        مناسب، به منظور توسعه و بهبود سیستم‌های شبکه در جهت توسعه ارتباطات

8-انجام بررسی‌های راهبردی در زمینه‌ طرح‌های جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات ، مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفت‌های علمی و فنی فرابری داده‌ها و ارائه طرح‌های جدید در جهت نیل به اهداف شرکت

9-برنامه‌ریزی جهت عضویت در مجامع فنی و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

مأموریت:

شرح وظایف واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا در راستای تحقق اهداف پروژه های بالادستی حوزه نفت و گاز و سهولت برقراری و پایداری ارتباطات در طرح های مذکور:

1-برنامه ریزی در حوزه ICT سازمان (کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت)

2-فراهم آوردن زمینه و امکانات لازم برای ایجاد پایگاه و بانکهای اطلاعاتی و مرکز اسناد شرکت و استحکام بخشی زیرساختهای اطلاعاتی

3-ایجاد و توسعه روش‌های کنترل و حفاظت بانک‌های اطلاعاتی و تهیه دستورالعمل بازیابی و پشتیبانی و گردش اطلاعات و فراهم آوردن زمینه و امکانات لازم جهت دسترسی مدیران، کارشناسان وکاربران به اطلاعات مورد نیاز

4-انتخاب و طراحی پیکربندی سخت‌افزارها و نظارت در پیاده‌سازی و نگهداری و بررسی مستمر برای ارتقاء کارآیی آنها در جهت توسعه ارتباطات مورد نیاز براساس استانداردهای موجود

5- ایجاد ارتباط حوزه ستادی شرکت با سایر مراکز فنی و تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تبادل اطلاعات و استفاده از تجربیات و پیشرفت‌های علمی و فنی در زمینه‌های مختلف علوم رایانه و بکارگیری آنها در صورت لزوم

6-تجزیه و تحلیل و بررسی و استانداردسازی نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مورد نیاز

7-استانداردسازی و تهیه، نگهداری و به روز‌رسانی وب سایت اینترنتی و پورتال مناسب

8- تحلیل ، طراحی، انتخاب، پیاده‌سازی و نگهداری بسته‌های نرم‌افزاری و بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز

9-تأمین، نگهداری و پشتیبانی و عیب‌یابی و رفع عیب از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای شبکه و مرکز تلفن و کلیه خطوط ارتباطی

10-فرهنگ سازی و تلاش در جهت استفاده کاربردی از سیستم‌ها و پایگاه های اطلاعاتی

11-مشارکت در سمینارهای تخصصی و ارائه نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفتهای علمی و فنی درخصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات