بيانيه چشم ‏انداز:

قرارگرفتن در زمره شركتهاي تراز اول صنايع بالادستي و پايين دستي نفت و گاز و پتروشيمي و تلاش در جهت افزایش توان استحصال و استخراج نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با کشورهای همسایه با توان جذب منابع مالي و انجام به موقع پروژه ها