رويكرد شركت:

 

مدیريت ارشد شرکت، خود را مسئول ايجاد و برقراري شرايط كاري ایمن، سالم و بهداشتی و همچنين توام با حفظ و نگاهداشت محيط زیست در حوزه فعاليت هاي شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا می داند تا از اين طریق در تمامي کارکنان اين اطمینان حاصل شود که ضمن حفظ و ارتقاء سطح سلامتی ایشان، محیطي ایمن جهت کار و فعالیت فراهم می باشد و همچنين با اعتقاد راسخ به مبحث "توسعه پايدار" و در راستاي استيلاي مهمترين ركن آن يعني "محيط زيست پايدار" از آلودگي و تخريب محيط زيست از يك طرف و برداشت بي رويه از منابع طبيعي از طرف ديگر، جلوگيري گردد.

گواهينامه هاي اخذ شده:

تعهد مديريت به كاهش مخاطرات انسانی و حفاظت از محیط زیست طبق سيستم هاي مديريتي HSE-MS ، ISO 14001 و OHSAS 18001 كه در اين شركت استقرار داده شده اند متضمن کیفیت خدمات و ارتقاء رضایتمندي كارفرمايان و نهاد هاي نظارتي و نیز پيشگيري از زيان (Loss Prevention) در فعالیت هاي شرکت و افزایش ضریب ایمنی و سلامت و حفاظت از محیط زیست خواهد بود.

 

خط مشي HSE :

مدیریت شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا درحال پیاده سازی، اجرا و تقویت اصول سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در پروژه توسعه میدان نفتی یاران شمالی است. در این راستا حفاظت از افراد، محیط زیست، دارایی‌ها و حفظ اعتبار کاری از اولویت های شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا قرار داده شده است. شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا تعهد می‌نماید که برای کنترل تمامی فازهای عملیاتی از بهترین استانداردهای حفاظتی HSE استفاده کرده و بهبود مستمر را در فرایندهای کاری خود قرار دهد. در این زمینه مدیریت شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا متعهد به اجرای موارد زیر شده است:

1.        سازگاری با کلیه مقررات شهری، استانی و ملی HSE و الزامات مشتری مرتبط با عملیات

2.        ایجاد مسوولیت پذیری و پاسخگویی در تمامی سطوح اعم از مدیریت، کارکنان و پیمانکاران

3.        آگاهی بخشی، آموزش و ایجاد تعهد در کلیه کارکنان، پیمانکاران و سایر افراد مرتبط با شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا برای اجرای فرایند بهبود مستمر HSE

4.        پایش فرایندهای جاری سیستم مدیریت HSE، برای درک میزان مسوولیت‌پذیری کارکنان و پیمانکاران شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا در عملکرد HSE، شناسایی خطرات و کنترل ریسک‌ها

5.        کسب اطمینان از سازگاری عملکرد پیمانکاران با تعهدات سیستم مدیریت HSE

6.        ایجاد و نگهداری روش های اجرایی برای همکاری با نهاد‌های مرتبط و ارایه دهندگان خدمات اضطراری در راستای به حداقل رسانیدن خسارات حوادث احتمالی

7.        تخصیص منابع لازم در موضوعات HSE

8.        اولویت بندی مشکلات HSE و قراردادن آن ها در دستور کار جلسات

9.        نشان دادن اهمیت ملاحظات HSE در تصمیم گیری‌های تجاری

10.     تشویق کارکنان به ارایه پیشنهاد در راستای بهبود عملکرد HSE

11.     مشارکت در طرح‌های HSE درون سازمانی و برون سازمانی

12.     کاهش ضایعات و بهینه سازی مصرف مواد، سوخت و انرژی

13.     برنامه ریزی در فرایند، شناسایی، به حداقل رساندن پیامد‌ها و صدور اقدامات اصلاحی مورد نیاز برای جنبه‌های بالقوه محیط‌زیستی

بنابراین وظیفه تمامی کارکنان POGIDC در فعالیت‌های عملیاتی، چه سطح الارضی و چه تحت الارضی شامل موارد زیر است:

·         آگاهی کامل از ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌ها، اقدامات پیشگیرانه لازم و روش های اجرایی واکنش در شرایط اضطراری تدوین شده توسط شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا

·         حفظ سلامت و ایمنی فردی و سایر افرادی که ممکن است تحت تاثیر فعالیت‌ها و یا اشتباهات آنان در حین کار قرار گیرند و همچنین حفاظت از محیط زیست در برابر اثرات مخرب و آلاینده فعالیت‌ها

·         استفاده از تجهیزات و ابزار سالم و متناسب با نوع فعالیت

·         شفاف سازی موارد ناایمن موجود در محیط کار و رویدادها به وسیله تکمیل فرم‌های گزارش رویداد و گزارش موارد ناایمن برای پیشگیری از حوادث

·         شرکت فعال در آموزش‌های حین کار و سایر آموزش‌های دوره ای HSE که توسط شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا یا پیمانکاران برگزار می‌شود

مدیریت ارشد متعهد می شود که با جذب همکاری کارکنان به سیاست‌های مذکور دست یابد و ضایعات فیزیکی و روانی را به حداقل برساند. عدم مشارکت فعال و موثر هر فرد در برنامه‌های عملیاتی ایمنی شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا خاتمه همکاری با او را در پی دارد.

ناجی سعدونی

مدیرعامل

 

گواهینامه های بین المللی