مراسم تکریم جناب آقای مهندس ناجی سعدونی و معارفه جناب آقای دکتر سید جعفر حجازی

مراسم تکریم و معارفه مدیر عامل شرکت در تاریخ 1397/07/07 با حضور هیات مدیره گروه توسعه انرژی تدبیر و مدیران شرکت برگزار گردید.

در این جلسه ضمن تشکر از زحمات آقای مهندس سعدونی در توسعه و ارتقا سطح کیفی شرکت و اجرای بی بدیل پروژه توسعه میدان نفتی یاران شمالی، خلاصه ای از سوابق و توانمندی های مدیریتی و اجرایی آقای دکتر حجازی نیز بیان گردید.