قرارداد توسعه و بهره برداری میدان کوپال (مخزن آسماری)

پروژه توسعه و بهره برداری از میدان کوپال در قالب قرارداد IPC توسط شرکت ملی نفت ایران به شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به عنوان یک شرکت اکتشاف و تولید (E&P) همراه با شریک خارجی واگذار خواهد شد و نسبت به نوسازی تسهیلات فرآورشی و تولیدی موجود این میدان و اجرای فرآیندهای EOR/IOR با حفر چاه های جدید اقدام خواهد شد.