احداث کارخانه تولید پمپ های درون چاهی (ESP)

با توجه به افت فشار مخازن نفت به دلیل قدمت تولید، نیاز به استفاده از روش های فرازآوری مصنوعی بویژه تأمین پمپ های درون چاهی در زمینه نگهداشت و حفظ سقف تولید احساس گردید که در این راستا شرکت پرشیا اقدام به راه اندازی کارخانه مربوط به ظرفیت تولید 150 پمپ در سال با برنامه انتقال فناوری و بومی سازی ظرف مدت سال و با مشارکت شرکای بین المللی در شهر اهواز نموده است.