صفحه اصلی > توانمندی ها 

جزئیات توانمندی ها

مطالعات ژئوفیزیکی

با استفاده از اطلاعات به دست آمده از لرزه نگاری 2 و 3 بعدی سرسازند ها و لایه های مخزنی از طریق مطالعات ژئوفیزیکی شناسایی شده و عمق سرسازند ها تخمین زده میشود.به طور مثال در طرح یاران شمالی با استفاده از این مطالعات ، نقشه های هم تراز عمقی طی چند مرحله اصلاح گردید.زمین شناسی

مطالعات زمین شناسی پیش از آغاز عملیات حفاری و با استفاده ار اطلاعات موجود از میادین و چاه های مجاور انجام شده و بر اساس مدل های ساخته شده ، برنامه پیش بینی زمین شناسی تهیه و جهت بهره برداری به واحد حفاری تحویل میگردد.در حین عملیات حفاری نظارت بر مسیر حفاری توسط بخش عملیات زمین شناسی و با استفاده از اطلاعات به دست آمده از کنده های حفاری و نمودار های الکتریکی انجام میپذیرد.حفاری

مهندسی حفاریی و طراحی مسیر و ابزار مورد استفاده در عملیات حفاری توسط بخش مهندسی حفاری و با استفاده از اطلاعات موجود تهیه و به صورت برنامه حفاری ارائه میگردد.در بخش عملیات حفاری با استفاده از نماینگان نادر از بخش حفاری نسبت به درستی  اجرای برنامه اطمینان حاصل میگردد.در میدان یاران شمالی 19 حلقه چاه به صورت عمودی و انحرافی حفاری گردید.مهندسی مخازن

اطلاعات به دست آمده از حفاری چاه ها شامل نمودار های الکتریکی ، مغره گیری ، آزمایشات تولیدی و سایر اطلاعات مخزنی به عنوان ورودی اطلاعات جهت بروزرسانی مدل های ساخته شده مورد استفاده قرار میگیرند.در طرح یاران شمالی اطلاعات حاصل از حفر چاه ها توسط بخش های مختلفی شامل پتروفیزیک ، آنالیز سنگ و سیال ، و بخش مدلسازی استاتیک و داینامیک بررسی و تفسیر گردید.بهره برداری

در بخش مهندسی بهره برداری برنامه ریزی های لازم جهت انجام عملیات انگیزش و اسیدکاری چاه های مختلف انجام شده و در جهت بهبود تولید چاه ها در بخش عملیات بهره برداری انجام میشود.پمپ های درون چاهی

یکی از توانمندی های شرکت پرشیا ، طراحی و خرید پمپ های درون چاهی(ESP) میباشد که در راستای افزایش تولید از چاه های میدان نفت یاران شمالی به انجام میرسد.