صفحه اصلی > توانمندی ها 

جزئیات توانمندی ها

احداث تأسیسات بهره برداری

این تأسیسات شامل واحد های نم زدایی ، نمک زدایی و سایر بخش های مرتبط در زمینه جداسازی گاز همراه با نفت میباشد.که به عنوان نمونه میتوان به واحد کلاستر در میدان نفتی یاران شمالی اشاره کرد.احداث تسهیلات سر چاهی و خطوط لوله جریانی

در میدان یاران شمالی ، تسهیلات سر چاهی و خطوط لوله جریانی مربوط به 19 حلقه چاه حفاری شده نصب گردید.احداث حطوط لوله انتقال نفت و گاز

حطوط لوله انتقال نفت از کلاستر میدان نفتی یاران شمالی تا واحد تحویل گیرنده شرکت ملی نفت ایران(واحد بهره برداری نفت غرب کارون) احداث گردید.در خصوص انتقال گاز تفکیک شده به واحد NGL3200 خطوط انتقال به همراه کمپرسور های گاز ، طراحی و نصب خواهند شد.احداث خطوط انتقال برق

احداث خطوط انتقال برق