خدمات پیمانکاری


در زمینه ارائه خدمات پیمانکاری، شرکت پرشیا با تأسیس شرکت مهندسین و ساخت آرمان، فعالیت‌های اجرایی پروژه‌های صنعتی از مرحله مهندسی تا راه‌اندازی را طی قراردادهای EPDF و EPCF بر عهده دارد. همچنین با توجه به نیاز فزاینده به استفاده از سیستم‌های فرازآوری مصنوعی در صنایع ایران و افت تولید در این بخش، شرکت پرشیا شرکت پتروفرازآور ساحل تدبیر را برای بومی‌سازی تکنولوژی ساخت پمپ‌های الکتریکی درون چاهی تأسیس نموده است.

تولید ، مونتاژ وآزمایش محصولات

  • اقدامات جهت تهیه برنامه زمان‌بندی تولید، تولید و مونتاژ محصول، آزمایش کیفیت و ثبت و نگهداری آمار تولید و مدیریت ذخیره‌سازی در حال انجام است.

مدیریت پشتیبانی و فروش

  • اقداماتی به‌منظور تعیین استراتژی‌های پشتیبانی، برنامه­ریزی جریان کالای ورودی، انبارداری، اجرا و بهینه‌سازی حمل‌ونقل کالای خروجی، ارائه گزارش مواد مصرف شده و پشتیبانی انجام می‌پذیرد