درباره نفت و گاز و پرشیا بیشتر بدانیم

اولین شرکت ایرانی فعال در قراردادهای بیع متقابل در پروژه‌های بالادستی نفت و اجرای توسعه‌ی میادین نفتی؛ توسعه‌ی میدان نفتی یاران شمالی در چهارچوب قرارداد بیع متقابل و افتتاح آن در سفر ریاست محترم جمهور به خوزستان در نقطه‌ی صفر مرزی بین ایران و عراق در بخش محروم هورالعظیم استان خوزستان و تولید حدود 22 میلیون بشکه نفت خام تا پایان سال 1398. در این پروژه رکورد بالاترین درصد ساخت داخل در توسعه‌ی میادین نفتی کشور و کم‌ترین هزینه‌ی سرمایه‌گذاری در توسعه‌ی میادین نفتی توسط این شرکت به دست آمده است.شرکت E&P منتخب وزارت نفت و اولین شرکت نفتی که اقدام به مبادله‌ی HOA در چارچوب قراردادهای IPC توسعه‌ی میادین نفتی با شرکت نفت نموده است.
اولین شرکت بهره‌بردار خصوصی در غرب کارون و مسئول بهره‌برداری از میدان نفتی یاران شمالی و جنوبی.مجری پروژه‌ی احداث ایستگاه‌های تقویت فشار در میادین هما، وراوی و مرکز تفکیک تابناک.شرکت توسعه‌ی صنعت نفت و گاز پرشیا در تاریخ 1384/05/31 تحت شماره 252925 در اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها واولین شرکت ایرانی فعال در قراردادهای بیع متقابل در پروژه‌های بالادستی نفت و اجرای توسعه‌ی میادین نفتی؛ توسعه‌ی میدان نفتی یاران شمالی در چهارچوب قرارداد بیع متقابل و افتتاح آن در سفر ریاست محترم جمهور به خوزستان در نقطه‌ی صفر مرزی بین ایران و عراق در بخش محروم هورالعظیم استان خوزستان و تولید حدود 22 میلیون بشکه نفت خام تا پایان سال 1398. در این پروژه رکورد بالاترین درصد ساخت داخل در توسعه‌ی میادین نفتی کشور و کم‌ترین هزینه‌ی سرمایه‌گذاری در توسعه‌ی میادین نفتی توسط این شرکت به دست آمده است.شرکت E&P منتخب وزارت نفت و اولین شرکت نفتی که اقدام به مبادله‌ی HOA در چارچوب قراردادهای IPC توسعه‌ی میادین نفتی با شرکت نفت نموده است.