چشم انداز و ماموریت شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا

 

اهداف کلان شرکت

افزایش سرمایه‌گذاری در توسعه میادین کشف‌شده (Green Field) و افزایش برداشت از میادین در حال تولید (Brown Field)؛ گسترش فعالیت‌های مهندسی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز و ارائه خدمات مرتبط؛ جذب حداکثر منابع مالی جهت اجرای پروژه‌ها؛ ارتقای سطح کیفی و کمی ایمنی شغلی کارکنان.

چشم‌انداز

چشم‌انداز ما قرار گرفتن در زمره شرکت‌های تراز اول صنایع بالادستی نفت و گاز و تلاش در جهت افزایش میزان استحصال و استخراج نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با کشورهای همسایه با توان جذب منابع مالی و انجام به‌موقع پروژه‌ها است.

مأموریت

شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا در راستای تحقق اهداف خود و مفاد اساسنامه، مأموریت‌های زیر را بر عهده دارد:

  • اجرای پروژه‌های صنایع نفت و گاز در مدت‌زمان برنامه‌ریزی شده باکیفیت و هزینه بهینه با توجه به مزیت رقابتی
  • توانایی انجام مگا پروژه‌ها و ترکیب نیروی انسانی کارآمد با تمرکز بر توسعه میادین نفت و گاز